Henkilöstövuokraus on kehittynyt vuosien saatossa erittäin kilpailluksi alaksi. Alan toimijat ovat tarjonneet asiakkaille työvoimaa aina kiristyvässä aikataulussa. Lisäksi kilpailu hinnoista on saanut välillä vääristyneitä piirteitä ja tämä vahingoittaa alaa, kun katsotaan tilannetta pidemmällä aikajänteellä.

Me TyöAreenalla haluamme tarjota asiakkaillamme laadukasta työvoimaa tarpeeseen ja oikealla aikataululla. TyöAreena kuitenkin sanoutuu irti vääristyneestä hintakilpailusta. Kilpailemme rehdisti ja reilusti hinnoittelulla, mutta siten että asiakkaillemme toimitetaan henkilöstöä, joka saa asianmukaisen palkan työstään ja työajat ovat lain mukaiset (noudatamme työehtosopimuksia). Huolehdimme myös, että henkilöstön työterveysasiat ovat hoidettu ja että tarvittaessa henkilöstöllä on asianmukainen asunto käytössään.

Kotimaisen työvoiman lisäksi TyöAreenalla on erinomaiset kontaktit niin liettualaiseen kuin puolalaiseen työvoimaan. Kauttamme löydätte nopeasti ammattitaitoiset metalli- ja sähkömiehet (Liettua ja Puola). Kerromme mielellämme lisää.

 

Staffing Service has developed over the years as a highly competitive sector. Staffing Service companies have offered their workforce to the ever-tightening timetable. In addition competition in prices has been distorted and this is damaging the Staffing Service business when considering the situation over a longer time horizon. We at TyöAreena want to provide our customers with high-quality workforce with the need and the right timetable. However TyöAreena is disconnected from distorted price competition. Our competition is repressed and fairly priced, but by providing our customers with staff who receive the appropriate salary for their work and working hours are in accordance with the law (we comply with collective agreements). We also ensure that the occupational health issues of the personnel are handled and if necessary the personnel have an appropriate housing at their disposal.

In addition to the local labor TyöAreena has excellent contacts with Lithuanian and Polish labor. We will quickly find professional metal workers and electricians (Lithuania and Poland). We will be happy to tell You more.