TyöAreena Oy:n tarina alkaa joulukuussa 2017. Yrityksen kotipaikka toimistoineen sijaitsee Uudessakaupungissa, mutta TyöAreena Oy palvelee asiakkaitaan ja työntekijöitään siellä, missä tarve on.

Vaikka olen yrittäjänä uusi, minulla on kokemusta ja osaamista alalta. Monet tuntevatkin minut vastuullisena toimijana. Erikoisosaamistani ovat sekä teollisuuden että rakentamisen monivivahteiset ja vaativat tarpeet. Näille aloille pystymme rekrytoimaan työntekijöitä poikkeuksellisen nopealla aikataululla.

Toiminnan kasvaessa ja kehittyessä mukaan on tullut myös muita toimialoja, ja se on osaltaan tukenut vahvaa kasvua. Uusimpana liiketoimintana olen alkanut toteuttamaan vaativia toimihenkilörekrytointeja.

Osaaminen, omien arvojen kunnioittaminen ja ennen kaikkea yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, näiden arvojen kautta uskon pysyvään kasvuun tulevaisuudessakin.